Generalforsamling 2021

Kære venner i Ejegod Jazzklub
Nu foreligger programmet for sæson 2021/2022, og bestyrelsen har som altid udfoldet store anstrengelser for at kunne præsentere rigtig god musik for medlemmerne – så glæd jer til en dejlig og swingende sæson, som vi håber bliver afviklet til fulde.
LØRDAG DEN 25. SEPTEMBER KL. 17.00
PÅ KINGOSKOLEN i SLANGERUP

GENERALFORSAMLING
(FOR ALLE, DER ER INDMELDT I EJEGOD JAZZKLUB)

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab og budget med aktivi- tetsplan
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisor og suppleanter
8. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før, og sendes til Jørgen Christensen, Lindevej 6, Buresø, 3550 Slangerup.
Eller pr. mail: jorgen.jazz@gmail.com
9. Eventuelt

Så er det tid til indmeldelse i
EJEGOD JAZZKLUB

MEDLEMSKAB KUN 200 Kr. PR. PERSON
Medlemskontingentet gælder for en sæson (september – april)