Kære venner i Ejegod Jazzklub

 NB. Bestyrelsen har ændret generalforsamlingens start tidspunkt den 31. oktober 2020 fra kl. 17.30 til kl. 17.00 for at vi kan få tidsplanen til at hænge sammen med de nye spisetider og start koncert tid.

Nu foreligger programmet for sæson 2020/2021, og bestyrelsen har som altid udfoldet store anstrengelser for at kunne præsentere rigtig god musik for medlemmerne – så glæd jer til en dejlig og swingende sæson.

LØRDAG DEN 31. OKTOBER KL. 17.00
PÅ KINGOSKOLEN i SLANGERUP
GENERALFORSAMLING
(GRATIS FOR ALLE, DER ER INDMELDT I EJEGOD JAZZKLUB)

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab og budget med aktivitetsplan
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisor og suppleanter
8. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før, og sendes til Jørgen Christensen, Lindevej 6, Buresø, 3550 Slangerup.
Eller pr. mail: jorgen.jazz@gmail.com
9. Eventuelt

Så er det tid til indmeldelse i
EJEGOD JAZZKLUB

MEDLEMSKAB KUN 175 Kr. PR. PERSON (ekstraordinær pris for sæson 2020/21)
Medlemskontingentet gælder for en sæson (september – april)