Generalforsamling 2019

GENERALFORSAMLING FOR ALLE MEDLEMMER AF EJEGOD JAZZKLUB

LØRDAG DEN 28. SEPTEMBER KL. 17.30 PÅ KINGOSKOLEN i SLANGERUP

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab og budget med aktivitetsplan
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisor og suppleanter
8. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før, og sen-
des til Jørgen Christensen, Lindevej 6, Buresø, 3550 Slangerup. Eller pr. mail: jorgen.jazz@gmail.com
9. Eventuelt