Generalforsamling 2018

GENERALFORSAMLING FOR ALLE MEDLEMMER AF EJEGOD JAZZKLUB

LØRDAG DEN 29. SEPTEMBER KL. 17.30 PÅ KINGOSKOLEN i SLANGERUP

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab og budget med aktivitetsplan
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelse:
På valg er:
Trine Berg (modtager genvalg)
Bodil Egelund (modtager genvalg)
Anni Sparwath (modtager genvalg)
Jørgen Barslev (modtager IKKE genvalg)
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleanter
8. Indkomne forslag
Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen, og mailes til Jørgen Christensen på jorgen.jazz@gmail.com, eller sendes til Lindevej 6, Buresø, 3550 Slangerup.
9. Eventuelt