Generalforsamling 2017

GENERALFORSAMLING FOR ALLE MEDLEMMER AF EJEGOD JAZZKLUB

LØRDAG DEN 30. SEPTEMBER KL. 17. 30 PÅ KINGOSKOLEN i SLANGERUP

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab og budget med aktivitetsplan
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelse:
På valg er: Jørgen Christensen, Ole Manscher, Bente Gottlieb samt Egon Tandrup (alle modtager genvalg)
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleanter
8. Indkomne forslag.
Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen, og sendes til Jørgen Christensen, Lindevej 6, Buresø, 3550 Slangerup. Eller mailes til: jorgen.jazz@gmail.com
9. Eventuelt