Generalforsamling 2015

LØRDAG DEN 26. SEPTEMBER KL. 17.30

PÅ KINGOSKOLEN i SLANGERUP GENERALFORSAMLING (FOR ALLE, DER ER INDMELDT* I JAZZKLUBBEN) 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab og budget med aktivitetsplan

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag – skal være forman- den i hænde senest 14 dage før, og sen- des til Jørgen Christensen, Lindevej 6, Buresø, 3550 Slangerup. Eller pr. mail… jorgen.jazz@gmail.com

*/Så er det tid til indmeldelse i EJEGOD JAZZKLUB MEDLEMSKAB KUN 200 Kr. PR. PERSON FOR HELE SÆSONEN

**/Alle de faste arrangementer i Ejegod Jazzklub foregår på Kingoskolen i Slangerup, Strandstræde 28 A, 3550 Slangerup.

Indkørsel fra Strandstræde til Kingoskolens P-plads (v/teatersalen) – Julekoncert dog i bio.

Klubben sparer en masse penge til porto, når vi kan maile invitationer o.a. i stedet for at sende et brev. Derfor beder vi dig oplyse din mailadresse samtidig med indbetaling af kontingent.

Vi sender en mail med programmet til det kommende arrangement ca. 3 uger forinden. Alle indbetalinger til Ejegod Jazzklub skal ske på kon- tonr.: 6484 2007391

Husk – Ved betaling via netbank, kan du måske vinde en flaske vin.

***/Priser ved årets arrangementer:

Spisning kl. 18.30 og musik kl. 20.00. Medlemmer kr. 150,- Gæster kr. 190,-

Musik kl. 20.00 – 23.00. Medlemmer kr. 50,- Gæster kr. 90,-

Husk afbestilling af mad senest tirsdag kl. 18.00, inden lørdagens arrange- ment, ellers skal der betales for maden på vor konto. Der kan ved særlige arrangementer forekomme forhøjede billetpriser. Se det aktuelle arrangement.