Snup et bi-job

Som bi hjælper du til med opstilling, barvagt, afrydning m.m.

Klubben kvitterer med gratis jazzaften og forplejning

Hvis du har lyst til et bi-job, kan du kontakte Bente Gottlieb på bentegottlieb@gmail.com